Monthly Archive:: Tháng Hai 2012

Tổng Kết tháng 2/2012

Xét cho cùng. Mình cũng người khá bận rộn nhiều việc gớm! Về nhà hôm 28/2. Loay xoay biết bao nhiêu là chuyện, 1 công việc Nhìn nhận lại 1 tháng vừa qua theo lịch định kì có sẵn mà cũng ko làm được! ...Read More