Monthly Archive:: Tháng Ba 2012

Tổng kết tháng 3/2012

Lại 1 lần nữa, mình thất bại trong việc xin visa đi học tại Nhật Bản. Thi ĐH tới 2 trượt vỏ chuối cả 2, mò mẫn làm hồ sơ đăng kí du học 2 nước có nền kinh tế và Giáo Dục nhất Châu ...Read More

Hồi tượng hồi lông ngông

Về nhà lúc chiều. Chiều thứ 6 nào mà mình chẳng về,. Bán hàng thay Bố được 1 lát thì mất điện. Mấy ngày nay có lịch mất điện rồi. Hôm nay mất buổi sáng từ 9h-12h trưa. Buồi tối thì từ 18h-21h. Nhà ...Read More