Di dời dữ liệu từ VPS này qua VPS khác

Hôm trước mình có lần loay hoay vụ di dời mớ website này sang VPS khác để cài lại VPS. Sự việc cũng không có gì đáng bàn cả khi VPS mới nó bắt mình xác nhận thông tin từ VPS kia, mặc địch của VPS kia là chỉ cho download file ở thư mục backup khi đăng nhập thành công VPS qua tài khoản root. Trừ những trường hợp 2 VPS đã kết nối với nhau

Mình loay hoay cả buổi, trước đó thì chỉ cần dòng lênhj

wget link_file_upload

Ví dụ như

wget http://nguyenphilong.com/backup/thang1.zip

Nhưng sau vụ mất cả tiếng đồng hồ và search trên google mình mới moi ra được dòng lệnh này. Chia sẻ lại cho bạn nào mới nhập môn cũng như loay hoay như mình.

wget --user user --password pass http://example.com/

Di chuyển dữ liệu từ VPS này qua VPS khác