Monthly Archive:: Tháng Tám 2017

Năm đó em 18 tuổi

Năm đó em 18 tuổi, em quen anh từ lần anh theo đứa em họ của em tới phòng trọ em. Em vẫn nhớ như in ngày đó, một ngày đầu mùa đông se lạnh, một con đường nhỏ và cuộc nói chuyện vu ...Read More