Hướng dẫn cách tìm mật khẩu Wifi bằng CMD trên windows

Cách tìm mật khẩu Wifi bằng CMD

Thường khi có người muốn vào mạng Wifi của bạn, nếu bạn không muốn cho họ biết mật khẩu bạn sẽ bảo họ đưa máy tính của họ để bạn nhập giúp. Tuy nhiên có nhiều cách để biết mật khẩu Wifi, như cách hôm nay mình giới thiệu sử dụng command prompt CMD. Nếu bạn không muốn người ta biết nội dung mật khẩu Wifi của bạn thì lưu ý khi nhập mật khẩu chỉ nhập cho người đáng tin và đặt mật khẩu Wifi không liên quan đến các mật khẩu của những tài khoản quan trọng khác.

Chả hạn một lúc nào đó bạn quên mất mật khẩu WIFI mà muốn tìm lại thì….

Dưới đây là cách rất đơn giản để tìm mật khẩu Wifi trên hệ thống sử dụng Windows.

1. Mở CMD và chạy bằng quyền Admin ( run as administrator.)

2. Gõ lệnh netsh wlan show profile

Danh sách mạng Wifi mà bạn đã từng kết nối sẽ được liệt kê như hình dưới


Từ danh sách mạng Wifi này ta sẽ tìm mật khẩu của mạng Wifi có tên Quang_Vinh theo mục đích của bài viết nhé.

3. Gõ lệnh sau để xem mật khẩu Wifi của bất kỳ kết nối mạng Wifi nào

netsh wlan show profile Tên của mạng Wifi key=clear

Hình trên thì mật khẩu wifi rất rõ ở mục Security Setting / Key Content . (Vì lý do cá nhân nên Mình đã làm mờ )

Cách này cũng có thể gọi là Tìm lại mật khẩu wifi đã lưu trong máy

Nguồn: vn-zoom