2012 Archive

Tổng kết tháng 3/2012

Lại 1 lần nữa, mình thất bại trong việc xin visa đi học tại Nhật Bản. Thi ĐH tới 2 trượt vỏ chuối cả 2, mò mẫn làm hồ sơ đăng kí du học 2 nước có nền kinh tế và Giáo Dục nhất Châu ...Read More