Hồi đó Archive

Hồi tượng hồi lông ngông

Về nhà lúc chiều. Chiều thứ 6 nào mà mình chẳng về,. Bán hàng thay Bố được 1 lát thì mất điện. Mấy ngày nay có lịch mất điện rồi. Hôm nay mất buổi sáng từ 9h-12h trưa. Buồi tối thì từ 18h-21h. Nhà ...Read More